Čo je ESET Remote Administrator (ERA) Policy Manager a ako funguje? (3.0)

KB Solution ID: SOLN962|Last Revised: March 08, 2010

 

ERA Policy Manager je nástroj určený pre administrátorov na vytváranie konfiguračných politík (nastavenia, pravidlá, reporting, atď.) a ich následné nasadzovanie u jednotlivých používateľov, podskupín, alebo celých sietí podľa potreby. Politiky sa nasadzujú podľa hierarchie, v ktorej je podradená politika nútená prebrať nastavenia nadradenej politiky.

Medzi primárne funkcie Správcu politík (Policy Manager) patria vytváranie, upravovanie a odstraňovanie politík. Otvorte Správcu politík kliknutím na Tools Policy Manager. Pre vytvorenie novej politiky kliknite na Add New Child Policy. Pre upravenie už existujúcej politiky ju vyberte v Štruktúre politík vľavo a kliknite na Edit... pre otvorenie Configuration Editor (Editora konfigurácií). Ak potrebujete odstrániť politiku, vyberte ju v Štruktúre politík a kliknite na Delete Policy....

Každá politika ma dva základné atribúty pomocou ktorých sa dá určíť ako sa budú prenášať aktívne parametre nastavení na podradené politiky (ich zoznam nájdete v sekcii Policy attributes & actions):

Force over any children policy - prenesie všetky aktívne parametre na podradené politiky. Ak sa podradená politika odlišuje, zmiešaním sa do nej prenesú všetky aktívne parametre nadradenej politiky.

Down replicable policy - aktivuje replikáciu do podradených politík, t.j. môže platiť ako prednastavená politika pre podradené servery a tiež ju možno priradiť klientom pripojeným na podradené servery.
 
Pre dodatočné informácie ohľadom politík si prosím prečítajte sekciu Policies (Politiky) v ESET Remote Administrator - Používateľská príručka.

 

Rate this article:
1 2 3 4 5
Please comment on your rating...
We cannot respond to feedback from this form. Requests for assistance should be submitted through your normal support channel.
5 - Definitely
4 - Mostly
3 - Somewhat
2 - Not Really
1 - Not At All