Môžem si zmeniť používateľské meno a heslo?

KB Solution ID: SOLN920|Last Revised: July 20, 2011

Používateľské meno a heslo, ktoré Vám bolo pridelené po zakúpení licencie k produktu ESET, nie je možné zmeniť. Tieto údaje Vás oprávňujú stiahnuť produkt ESET a nemu potrebné pravidelné aktualizácie bezpečným spôsobom.

 

Pri kúpe produktu ESET sa pre Vás vygenerujú unikátne používateľské meno a heslo, ktoré nemôžu byť zmenené. Používateľské meno a heslo umožňujú Vášmu produktu bezpečne sa pripájať na naše servery a neustále sťahovať aktualizácie.
Rate this article:
1 2 3 4 5
Please comment on your rating...
We cannot respond to feedback from this form. Requests for assistance should be submitted through your normal support channel.
5 - Definitely
4 - Mostly
3 - Somewhat
2 - Not Really
1 - Not At All