Jak snadno přesunu klienty ESET Remote Administrator (ERA) z jednoho serveru na jiný?

KB Solution ID: SOLN884|Last Revised: April 15, 2011

Abyste mohli přesunout klienty ze "Starého serveru" na "Nový server", Eset Remote Administrator (ERA) musí být spuštěn na obou serverech. Poté je teprve můžete nasměrovat, aby se začali hlásit k "Novému serveru". Postupujte tedy dle následujících kroků:

 

  1. V ERA konzoli se připojte ke "Starému serveru".

 

  1. Na záložce Clients vyberte všechny klienty, které jsou připojeny ke "Starému serveru".

 

  1. Klikněte pravým tlačítkem na označené klienty a zvolte New Task Configuration Task.

obr. 1-1

 

  1. V dialogovém okně Configuration for Clients, klikněte na Create....

obr. 1-2

 

  1. V konfiguračním editoru přejděte na větev ESET Smart Security, ESET NOD32 Antivirus ESET Kernel Setup Remote Administration.

obr. 1-3

 

  1.  Změňte Server address na "Nový server" (bez http://), nebo použijte IP adresu "Nového serveru" ve formátu xxx.xxx.xx.x (opět bez http://)

 

  1. K nastavení aktualizačního serveru přejděte na Update module Profile Setup.

obr. 1-4

 

  1. V parametrech Update server vložte IP adresu NOVÉHO SERVERU (http://xxx.xxx.x.x:xxxx).

 

  1. Jakmile budete požádáni o uložení změn, zavřete Konfigurační editor a klikněte na Yes.

 

  1. Během několika minut (v závislosti na nastavení intevalu mezi spojeními na server) klienti převezmou změny konfigurace a začnou se hlásit k "Novému serveru".
Rate this article:
1 2 3 4 5
Please comment on your rating...
We cannot respond to feedback from this form. Requests for assistance should be submitted through your normal support channel.
5 - Definitely
4 - Mostly
3 - Somewhat
2 - Not Really
1 - Not At All