Kde nájdem kópie protokolov o vykonaných kontrolách? (3.0)

KB Solution ID: SOLN86|Last Revised: January 25, 2011

ESET Smart Security a ESET NOD32 Antivirus ukladajú protokoly všetkých kontrol, ktoré boli vykonané na Vašom počítači. Protokoly sú užitočné najmä pri zisťovaní či boli predošlé hrozby úspešne vyliečené resp. vymazané. Ak chcete nájsť protokoly o predošlých kontrolách postupujte nasledovne:

 1. Otvorte hlavné okno programu kliknutím na ikonu na lište úloh MS Windows, alebo kliknutím na Štart Programy ESET ESET Smart Security, alebo ESET NOD32 Antivirus.
   
 2. Ak ešte nie je, prepnite program na Rozšírený režim zobrazenia kliknutím na Zobrazenie: Jednoduchý režim > Aktivovať rozšírený režim v ľavom spodnom rohu hlavného okna, alebo stlačením CTRL + M.
   
 3. V hlavnom menu vyberte Nástroje Protokoly.
   
 4. Nastavte Kontrola počítača v roletovom menu Protokoly.
   
 5. Mali by sa zobraziť už vykonané kontroly. Uistite sa, že v kolonke Stav je zaznamenaný stav Ukončené.


Obr. 1-1

Ak potrebujete poslať kópiu protokolu niekomu na posúdenie, postupujte nasledovne:
 1. Dvakrát kliknite na želaný záznam o kontrole (zvyčajne posledná vykonaná kontrola). Na označenie celého záznamu kliknite na ľubovoľný riadok v zázname a stlačte CTRL + A.
   
 2. Kliknite na Kopírovať.
   
Teraz môžete označený protokol o kontrole vložiť do e-mailovej správy, alebo textového dokumentu a poslať na posúdenie.

POZNÁMKA:

Ak chcete poslať protokol kontroly do centra Techickej podpory musíte najprv otvoriť nový prípad.

 
 
Súvisiace články:

 

Rate this article:
1 2 3 4 5
Please comment on your rating...
We cannot respond to feedback from this form. Requests for assistance should be submitted through your normal support channel.
5 - Definitely
4 - Mostly
3 - Somewhat
2 - Not Really
1 - Not At All