Ako obnovím moju licenciu k produktu ESET?

KB Solution ID: SOLN570|Last Revised: September 17, 2014

Issue

  • Nie ste istí, či spĺňate podmienky na obnovu licencie pre váš bezpečnostný produkt ESET
  • Obnoviť licenciu, rozšíriť alebo predĺžiť jej platnosť
  • Zabudnuté údaje ako používateľské meno heslo, ktoré ste obdržali pri objednávke, a email, pod ktorým ste svoju objednávku registrovali

Solution

Licenciu k vášmu bezpečnostnému produktu ESET si môžete obnoviť online a to počínajúc obdobím 60 dní pred vypršaním licencie. Ak necháte licenciu uplynúť bez jej obnovy, máte k dispozícii ďalších 60 dní diskrečnej lehoty. Ak čakáte s obnovou viac ako 60 dní po uplynutí platnosti licencie, už nespĺňate podmienky na obnovenie licencie. Ak od konca doby platnosti Vašej licencie uplynulo 60 dní, môžete si licenciu zakúpiť a to online na stránkach spoločnosti ESET v časti Obchod.

Overiť dátum uplynutia platnosti licencie
Obnoviť licenciu, rozšíriť alebo predĺžiť jej platnosť

E-mailová adresa použitá na potvrdenie obnovy licencie musí byť identická s adresou, ktorá bola použitá v pôvodnej objednávke, resp. aktivácii. Ak neviete, akú e-mailovú adresu ste použili v pôvodnej objednávke alebo aktivácii, kontaktujte Technickú podporu spoločnosti ESET.

Našim zákazníkom s platnou licenciou pre predchádzajúce verzie našich produktov ponúkame bezplatný upgrade (aktualizáciu) na najnovšiu verziu.
Rate this article:
1 2 3 4 5
Please comment on your rating...
We cannot respond to feedback from this form. Requests for assistance should be submitted through your normal support channel.
5 - Definitely
4 - Mostly
3 - Somewhat
2 - Not Really
1 - Not At All