Nedokumentovaná závažná chyba 0x101a

KB Solution ID: SOLN537|Last Revised: January 24, 2011

Ak sa Vám pri aktualizácii vírusovej databázy zobrazila správa "Nedokumentovaná závažná chyba 0x101a", ide pravdepodobne o poškodenie aktualizačného súbora(súborov) na Vašom počítači. Pre pomoc s týmto problémom si prosím pozrite tento postup:

 1. Otvorte hlavné okno programu kliknutím na ikonu ESET hneď vedľa ukazovateľa systémového času a dátumu (zvyčajne vpravo dole na obrazovke) alebo tiež kliknutím na Štart Programy ESET ESET Smart Security alebo ESET NOD32 Antivirus.
   
 2. Zobrazte menu rozšírených nastavení stlačením tlačítka F5 na klávesnici.
   
 3. Z okna rozšírených nastavení kliknite na Aktualizácia.
   
 4. Uistite sa, že roletové menu Aktualizačný server: je nastavené na Vyber automaticky, a že Užívateľské meno a Heslo sú zadané v správnom tvare bez chýb.

  Dôležité:

  Tu je potrebné sa ubezpečiť, že ako Vaše užívateľské meno, tak heslo sú zadané presne v tom tvare, ako sú uvedené v e-maile s Vašimi registračnými údajmi od spoločnosti ESET. Užívateľské meno je v tvare EAV-12345678 a pomlčka je jeho nedeliteľnou súčasťou. Obidva registračné údaje, t.j. užívateľské meno aj heslo sú citlivé na veľkosť písma. Heslo má celkovo desať znakov, všetky sú malým písmom. Ak zadávate údaje pomocou kopírovania a vkladania uistite sa, že ste okrem údajov neoznačili aj prázdny znak. Písmeno L v heslách nepoužívame (používajte v takom prípade číslo jeden (1)), veľké "0" je číslo nula (0) a malé "o" je malým písmom písané písmeno O.

 1. Vyčistite vyrovnávaciu pamäť kliknutím na Vyčistiť... a kliknite na OK.
   
 2. Reštartujte počítač.
   
 3. Po reštarte otvorte hlavné okno programu kliknutím na ikonu ESET hneď vedľa ukazovateľa systémového času a dátumu (zvyčajne vpravo dole na obrazovke) alebo tiež kliknutím na Štart Programy ESET ESET Smart Security alebo ESET NOD32 Antivirus.  V hlavnom okne programu kliknite na Aktualizácia Aktualizovať vírusovú databázu.
   

Váš bezpečnostný produkt ESET by sa mal odteraz aktualizovať automaticky. Ak sa problém nevyrieši, budete musieť produkt preinštalovať. Pre postup ako odinštalovať produkt ESET a vykonať jeho inštaláciu nanovo čítajte prosím ďalej:

POZNÁMKA:

Ak používate ESET Smart Security 3.0 alebo ESET NOD32 Antivirus 3.0, odporúčame Vám inštaláciu produktovej verzie 4, čím sa lepšie ochránite pred opakovaním takejto situácie.

 1. Odinštalujte Váš produkt ESET kliknutím na Štart Programy ESET ESET Smart Security / ESET NOD32 Antivirus Odinštalovať. Potvrďte reštart počítača.
   
 2. Vymažte adresár C:\Program Files\ESET. Vymažte iba adresár ESET. Adresár Program Files v žiadnom prípade nevymazávajte.
   
 3. Skúste znovu nainštalovať Váš produkt ESET. Ak inštalačný program zistí prítomnosť antivírusového produktu iného výrobcu, zobrazí sa varovná správa s názvom tohto nezlučiteľného softvéru. V takomto prípade inštaláciu prerušte a pokračujte krokom 4 tohto postupu. Ak inštalácia prebieha bez takéhoto varovania, preveďte ju klasickým spôsobom a ďalšie body tohto postupu ignorujte - proces je ukončený.
   
 4. Kliknite sem pre zoznam nástrojov na odstránenie bežných antivírusových programov (Norton, McAfee, atď.) a vyberte si príslušný odkaz. Po tom, ako sa Vám podarí odstrániť nezlučiteľný antivírusový softvér reštartujte Váš počítač a pokračujte bodom 5.
   
 5. Znovu nainštalujte Váš produkt ESET a reštartujte počítač.
Rate this article:
1 2 3 4 5
Please comment on your rating...
We cannot respond to feedback from this form. Requests for assistance should be submitted through your normal support channel.
5 - Definitely
4 - Mostly
3 - Somewhat
2 - Not Really
1 - Not At All