Čo ak sa zmení moja e-mailová adresa?

KB Solution ID: SOLN32|Last Revised: August 14, 2009

Na identifikáciu zákazníka využíva ESET v prvom rade používateľské meno a heslo. E-mailová adresa je však tiež veľmi dôležitá pri zakúpení a obnovení licencie, alebo pri strate prihlasovacích údajov. V prípade straty používateľského mena a hesla je e-mailová adresa využitá na identifikáciu zákazníka, preto je dôležité mať ju vždy aktuálnu v našich záznamoch. 

Pri zmene Vašej e-mailovej adresy môžete kontaktovať Vášho predajcu, alebo priamo sa obrátiť so žiadosťou na firmu ESET. Ak je to možné, spolu so žiadosťou pošlite aj správu, ktorá Vám bola zaslaná pri zakúpení licencie s údajmi o Vašom používateľskom mene, hesle a starej e-mailovej adrese.

Po prijatí Vašej požiadavky Vám bude adresa zmenená v priebehu 1 až 2 dní. Ak používate komerčnú licenciu, stránka pre zabudnuté meno a heslo Vám nezašle údaje o licencii, pokiaľ nebude vaša žiadosť o zmenu e-mailovej adresy vyriešená.

Vaša e-mailová adresa nebude sprístupnená žiadnym ďalším stranám a ESET na ňu nebude zasielať iné ďalšie správy.

Rate this article:
1 2 3 4 5
Please comment on your rating...
We cannot respond to feedback from this form. Requests for assistance should be submitted through your normal support channel.
5 - Definitely
4 - Mostly
3 - Somewhat
2 - Not Really
1 - Not At All