Ako vytvorím pravidlo personálneho firewallu pre konkrétny program v ESET Smart Security?

KB Solution ID: SOLN2843|Last Revised: April 07, 2014

Details

Personálny firewall zabezpečuje kontrolu všetkých spojení medzi lokálnou sieťou alebo internetom. Na základe definovaných pravidiel jednotlivé spojenia povoľuje alebo zakazuje.

Solution

 1. Otvorte ESET Smart Security. Ako môžem otvoriť hlavné okno programu ESET?
   
 2. Stlačte klávesu F5 pre otvorenie okna Nastavenia/Rozšírené nastavenia.
   
 3. Rozbaľte čast Sieť, kliknite na Personálny firewall a z rozbaľovacieho menu Režim filtrovania vyberte možnosť Automatický režim s výnimkami (používateľskými pravidlami).

Verzia 7

Verzia ESET Smart Security 7 neobsahuje režim filtrovania Automatický režim s výnimkami (používateľskými pravidlami), preto používatelia tejto verzie pokračujte krokom 4.

Obrázok 1-1
Kliknite na obrázok pre otvorenie v novom okne

 1. Rozbaľte časť Personálny firewall, kliknite na Pravidlá a zóny a v časti Editor pravidiel a zón kliknite na Nastaviť....

Obrázok 1-2
Kliknite na obrázok pre otvorenie v novom okne

 1. V okne Nastavenie zón na záložke Pravidlá kliknite na Nové.

Obrázok 1-3
Kliknite na obrázok pre otvorenie v novom okne

 1. Napíšte názov pravidla a z roletového menu Akcia vyberte Povoliť alebo Zakázať

Obrázok 1-4

 1. Na záložke Lokálna strana kliknite na Prechádzať... a vyhľadajte aplikáciu, pre ktorú chcete vytvoriť pravidlo. Vyberte aplikáciu a kliknite na Otvoriť.

Obrázok 1-5

 1. Skontrolujte, či je pri Vzdialenej str. a Lokálnej str. uvedené Pre každý a následne kliknite na OK pre vytvorenie nového pravidla.

Obrázok 1-6

Rate this article:
1 2 3 4 5
Please comment on your rating...
We cannot respond to feedback from this form. Requests for assistance should be submitted through your normal support channel.
5 - Definitely
4 - Mostly
3 - Somewhat
2 - Not Really
1 - Not At All