Ako zapnem / vypnem používateľský účet Rodičovskej kontroly? (5.x)

KB Solution ID: SOLN2804|Last Revised: September 13, 2011

Používatelia s právami administrátora môžu kedykoľvek vypnúť používateľské účty v Rodičovskej kontrole. Pri vypnutí účtu sa deaktivujú aj všetky príslušné nastavenia filtrovania obsahu webu, ako aj akékoľvek nastavené blokovanie / povolenie prístupu na internetové stránky pre konkrétny účet. Ak chcete vypnúť používateľský účet v Rodičovskej kontrole postupujte takto: 

  1. Otvorte hlavné okno programu dvojitým kliknutím myšou na ikonu ESET  , ktorá je vyobrazená na lište úloh Windows (Taskbar) - časť rýchly štart (Quicklaunch bar) a štandardne je umiestnená v spodnej časti obrazovky vpravo (vedľa systémových hodín). Iný spôsob ako otvoriť hlavné okno ESET je postupnou voľbou Štart > Programy > ESET > ESET Smart Security.
     
  2. Kliknite na Nastavenia > Rodičovská kontrola.


Obr.1-1

  1. V module rodičovskej kontroly kliknite na možnosť Zapnutá, pri účte, ktorý chcete vypnúť.
  2. POZNÁMKA:

    Ak sú vaše nastavenia v programe chránené heslom, zadajte ho a kliknite na OK pre potvrdenie.

 
Obr.1-2

 

Dôležité:

Ak chcete znova zapnúť používateľský účet kliknite na možnosť Vypnutá vedľa účtu. Ak máte nastavenia chránené heslom, zadajte vaše heslo a kliknite na OK pre potvrdenie.

 

 

 
Obr.1-3

 

Rate this article:
1 2 3 4 5
Please comment on your rating...
We cannot respond to feedback from this form. Requests for assistance should be submitted through your normal support channel.
5 - Definitely
4 - Mostly
3 - Somewhat
2 - Not Really
1 - Not At All