Ako zmením nastavenia už vytvorenej role v Rodičovskej kontrole? (5.x)

KB Solution ID: SOLN2796|Last Revised: September 13, 2011

Ak chcete zmeniť nastavenia role Rodičovskej kontroly, postupujte takto:

  1. Otvorte hlavné okno programu dvojitým kliknutím myšou na ikonu ESET  , ktorá je vyobrazená na lište úloh Windows (Taskbar) - časť rýchly štart (Quicklaunch bar) a štandardne je umiestnená v spodnej časti obrazovky vpravo (vedľa systémových hodín). Iný spôsob ako otvoriť hlavné okno ESET je postupnou voľbou Štart > Programy > ESET > ESET Smart Security.
     
  2. Kliknite na Nastavenia > Rodičovská kontrola.


Obr.1-1

  1. V module rodičovskej kontroly kliknite na možnosť Nastavenia, ktorú nájdete pod rolou, ktorú chcete modifikovať.

 
Obr.1-2

  1. V okne Rodičovská kontrola môžete meniť Zoznam povolených kategórií na záložke Filtrovanie obsahu webu, alebo sa prepnutím na záložku Blokované a povolené webové stránky venovať nastaveniam v zoznamoch Zoznam povolených webových stránok a Zoznam blokovaných webových stránok.

 


Obr.1-3

  1. Ak ste skončili s nastaveniami pre rolu používateľského účtu, kliknite na OK.
     

 

POZNÁMKA:

Môžete takisto povoľovať / blokovať konkrétne Internetové stránky pre špecifické role Rodičovskej kontroly. Konkrétny návod nájdete v tomto článku databázy znalostí:

Rate this article:
1 2 3 4 5
Please comment on your rating...
We cannot respond to feedback from this form. Requests for assistance should be submitted through your normal support channel.
5 - Definitely
4 - Mostly
3 - Somewhat
2 - Not Really
1 - Not At All