Ako zmením nastavenia už vytvorenej role v Rodičovskej kontrole?

KB Solution ID: SOLN2796|Last Revised: June 16, 2014

Issue

 • Upraviť existujúce príkazy v Rodičovskej kontrole
 •  
 • Povoliť alebo blokovať konkrétne webové stránky pre určité používateľské konto
 •  
 • Povoliť alebo blokovať kategórie webových stránok pre určité používateľské konto

Solution

Používate Mac?

Používateľské kontá v systéme Windows musia byť nakonfigurované, aby Rodičovská kontrola fungovala efektívne:

Každá osoba, ktorá používa počítač, musí byť prihlásená do vlastného používateľského konta. Bez vykonania tohto kroku, rodičovská kontrola je neúčinná v chránení detí pred nevhodným webovým obsahom. Pre informácie o vytvorení a konfigurovaní používateľských kont navštívte zodpovedajúci odkaz:

Blokovať konkrétnu webovú stránku

Môžete tiež blokovať celú kategóriu webových stránok.

 1. Otvorte hlavné okno programu dvojitým kliknutím myšou na ikonu ESET  , ktorá je vyobrazená na lište úloh Windows (Taskbar) - časť rýchly štart (Quicklaunch bar) a štandardne je umiestnená v spodnej časti obrazovky vpravo (vedľa systémových hodín). Iný spôsob ako otvoriť hlavné okno ESET je postupnou voľbou Štart Programy ESET ESET Smart Security.
   
 2. Kliknite na Nastavenia Rodičovská kontrola.

Obr. 1-1
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 1. V module rodičovskej kontroly kliknite na možnosť Nastavenia, ktorú nájdete pod rolou, ktorú chcete upraviť.

 

Obr. 1-2
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 1. V okne Rodičovská kontrola kliknite na záložku Blokované a povolené webové stránky

Obr. 1-3
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 1. Zadajte adresu URL stránky, ktorú chcete povoliť alebo blokovať a v roletovom menu zvoľte prislúchajúcu možnosť (Povoliť alebo Blokovať) a následne stlačte Pridaj. Vami pridaná stránka sa zobrazí v zozname Blokované a povolené webové stránky. Povolené stránky budú označené ikonou () a nepovolené ().

Obr. 1-4
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 


Blokovať celú kategóriu webových stránok

 1. Otvorte hlavné okno programu dvojitým kliknutím myšou na ikonu ESET , ktorá je vyobrazená na lište úloh Windows (Taskbar) - časť rýchly štart (Quicklaunch bar) a štandardne je umiestnená v spodnej časti obrazovky vpravo (vedľa systémových hodín). Iný spôsob ako otvoriť hlavné okno ESET je postupnou voľbou Štart Programy ESET ESET Smart Security.
   
 2. Kliknite na Nastavenia Rodičovská kontrola.

Obr. 2-1
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 1. V module rodičovskej kontroly kliknite na možnosť Nastavenia, ktorú nájdete pod rolou, ktorú chcete upraviť.

 
Obr. 2-2
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 1. V okne Rodičovská kontrola kliknite na záložku Filtrovanie obsahu webu. Kliknite na kategóriu aby ste ju povolili () alebo zablokovali ().

Obr. 2-3
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

Rate this article:
1 2 3 4 5
Please comment on your rating...
We cannot respond to feedback from this form. Requests for assistance should be submitted through your normal support channel.
5 - Definitely
4 - Mostly
3 - Somewhat
2 - Not Really
1 - Not At All