Ako ochránim nastavenia Rodičovskej kontroly heslom?

KB Solution ID: SOLN2795|Last Revised: April 25, 2014

Pred nastavením Rodičovskej kontroly

Vytvorte používateľské účty pre všetky osoby, ktoré majú prístup k počítaču. Ak nemajú všetci používatelia vlastný účet, Rodičovská kontrola ich nemôže efektívne chrániť pred nevhodným obsahom na internete. Nasledujúce odkazy ponúkajú návod na vytvorenie používateľských účtov vo verziách operačných systémov Windows podporovaných ESET Smart Security: 

POZNÁMKA

Štandardne nastavením hesla pre Rodičovskú kontrolu dosiahnete tiež ochranu prístupu k iným dôležitým nastaveniam v ESET Smart Security.

Video návod

 1. Otvorte hlavné okno programu ESET Smart Security. Ako môžem otvoriť hlavné okno programu ESET?
   
 2. Kliknite na Nastavenia Rodičovská kontrola.

  Obrázok 1-1

   
 3. Kliknite na Nastaviť heslo....

  Obrázok 1-2

 4. V okne Nastavenie hesla zadajte vaše nové heslo do polí Nové heslo a Potvrdenie nového hesla. Kliknite na OK pre uloženie nastavení.

  Obrázok 1-3

Nastavenie programu sú odteraz chránené heslom

Program odteraz bude vyžadovať vaše heslo pri pokuse o zmenu chránených vlastností (viď Obrázok 1-4) alebo nastavení v používateľskom rozhraní a prístupe do rozšírených nastavení. Toto heslo je tiež potrebné zadať pri snahe o zmenu alebo odstránenie hesla vášho produktu ESET. Ak ste zabudli vaše heslo do nastavení produktu postupujte podľa nasledujúceho článku znalostnej databázy ESETu:

 


 

Obrázok 1-4

 

Rate this article:
1 2 3 4 5
Please comment on your rating...
We cannot respond to feedback from this form. Requests for assistance should be submitted through your normal support channel.
5 - Definitely
4 - Mostly
3 - Somewhat
2 - Not Really
1 - Not At All