Ako nastavím rodičovskú kontrolu pre používateľský účet na mojom počítači? (5.x)

KB Solution ID: SOLN2793|Last Revised: September 13, 2011

Rodičovská kontrola umožňuje používateľovi nastaviť role pre každý z používateľských účtov na počítači. Role môžu byť nastavené tak aby povoľovali alebo naopak blokobali prístup na rozličný obsah na Internete v závislosti od veku a profilu používateľského účtu. Ak chcete nastaviť rolu pre používateľský účet na vašom počítači, postupujte takto:

 

POZNÁMKA:

Tento článok popisuje ako nastaviť rolu po prvý raz. Ak chcete upraviť nastavenia už existujúcej role v Rodičovskej kontrole, prečítajte si prosím tento článok Databázy znalostí:

 

 1. Otvorte hlavné okno programu dvojitým kliknutím myšou na ikonu ESET  , ktorá je vyobrazená na lište úloh Windows (Taskbar) - časť rýchly štart (Quicklaunch bar) a štandardne je umiestnená v spodnej časti obrazovky vpravo (vedľa systémových hodín). Iný spôsob ako otvoriť hlavné okno ESET je postupnou voľbou Štart > Programy > ESET > ESET Smart Security.
   
 2. Kliknite na Nastavenia > Rodičovská kontrola.


Obr.1-1

 1. V module rodičovskej kontroly kliknite na možnosť Nedefinovaná, ktorú nájdete vpravo, vedľa používateľského účtu, pre ktorý chcete rodičovskú kontrolu zaviesť. Vyberte si jednu zo zobrazených možností: Dieťa, Dospievajúci, Rodič.

  POZNÁMKA:

  Ak sú vaše nastavenia v programe chránené heslom, zadajte ho a kliknite na OK pre potvrdenie.

 
Obr.1-2

 1. Po nastavení role pre používateľský účet sa vpravo, vedľa používateľského účtu, objaví možnosť Zapnutá, pričom pod názvom účtu nájdete okrem nastavení aj názov priradenej role (napr. Rola: Rodič). Pre nastavenia kontroly obsahu pre rolu kliknite na Nastavenia...


Obr.1-3

 1. Karta Filtrovanie obsahu webu v okne Rodičovská kontrola obsahuje Zoznam povolených kategórií. Ak chcete odstrániť povolenú kategóriu zo zobrazovania pre danú rolu, zrušte označenie tejto kategórie kliknutím v príslušnom zaškrtávacom políčku.

  POZNÁMKA:

  Ak podržíte kurzor myši nad ľubovoľnou kategóriou, v paneli vpravo od zoznamu sa zobrazí súhrn webového obsahu, ktorý spadá pod danú kategóriu.


Obr.1-4

 1. Ak ste skončili s nastaveniami povoleného obsahu pre rolu používateľského účtu, kliknite na OK.
   

 

POZNÁMKA:

Môžete takisto povoľovať / blokovať konkrétne Internetové stránky pre špecifické role Rodičovskej kontroly. Konkrétny návod nájdete v tomto článku databázy znalostí:

Rate this article:
1 2 3 4 5
Please comment on your rating...
We cannot respond to feedback from this form. Requests for assistance should be submitted through your normal support channel.
5 - Definitely
4 - Mostly
3 - Somewhat
2 - Not Really
1 - Not At All