Ako zruším zobrazovanie upozornení o aktualizáciach, naplánovaných kontrolách, a iných udalostiach? (5.x)

KB Solution ID: SOLN2768|Last Revised: March 22, 2013

Produkty ESET sú nastavené tak, aby zobrazovali informácie o stave bezpečnosti vášho systému prostredníctvom oznamov (notifikácií) o nájdených hrozbách, naplánovaných kontrolách systému, prebiehajúcich aktualizáciach atď. Napríklad:


Obr.1-1

Ak chcete vypnúť všetky notifikácie, okrem oznamov, ktoré si vyžadujú interakciu používateľa, postupujte nasledovne:

  1. Otvorte hlavné okno programu dvojitým kliknutím myšou na ikonu ESET  , ktorá je vyobrazená na lište úloh Windows (Taskbar) - časť rýchly štart (Quicklaunch bar) a štandardne je umiestnená v spodnej časti obrazovky vpravo. Iný spôsob ako otvoriť hlavné okno ESET je postupnou voľbou Štart > Programy > ESET > ESET Smart Security (resp. ESET NOD32 Antivirus).
     
  2. Stlačte klávesu F5 na vašej klávesnici, alebo kliknite na farebnú ikonu stavu ochrany v pravej hornej časti hlavného okna programu a vo výbere kliknite na Správa nastavení... Zobrazí sa menu rozšírených nastavení programu.


Obr.1-2
 

  1. V stromovej štruktúre (ľavý panel) menu nastavte vetvu Používateľské rozhranie > Upozornenia a udalosti. V okne Upozornenia a udalosti (pravý panel) označte pole Zobrazovať iba upozornenia vyžadujúce interakciu používateľa.


Obr.1-3

POZNÁMKA:

Určite ste si všimli tiež možnosť Pri aplikáciách zobrazených na celú obrazovku (full screen) zobrazovať iba upozornenia vyžadujúce interakciu používateľa. Ak ju chcete aktivovať, musíte najprv zrušiť označenie možnosti Zobrazovať iba upozornenia vyžadujúce interakciu používateľa.

 

  1. Kliknite na OK pre uloženie nastavení. 

 

Súvisiace články:

Ako vypnem zobrazovanie upozornení o aktualizáciach, naplánovaných kontrolách a iných udalostiach? (4.x)

Ako zruším zobrazovanie upozornení o aktualizáciach, naplánovaných kontrolách, atď.? (3.0)

Rate this article:
1 2 3 4 5
Please comment on your rating...
We cannot respond to feedback from this form. Requests for assistance should be submitted through your normal support channel.
5 - Definitely
4 - Mostly
3 - Somewhat
2 - Not Really
1 - Not At All