Je ESET Mail Security kompatibilný s Exchange Intelligent Message Filter (IMF)?

KB Solution ID: SOLN2428|Last Revised: May 04, 2010

Áno, ESET Mail Security funguje s IMF. Spôsob spracovania emailov vyhodnotených ako spam je v tejto konfigurácií nasledovný:

  • Ak má antispamový modul ESET Mail Security nastavenú akciu Zmazať správu (alebo Presunúť správu do karantény) a na Exchange IMF je nastavená ľubovolná akcia, vykoná sa akcia,  ktorá je nastavená v ESET Mail Security.
     
  • Ak má Antispamový modul ESET Mail Security nastavenú akciu na Ponechať správu, potom sa vykoná akcia nastavená na IMF (napr, Delete, Reject, Archive...).  Pre správne fungovanie tejto funkcionality na IMF je potrebné, aby voľba Zapisovať stupeň nevyžiadanej pošty (SCL) do záhlavia kontrolovaných správ podľa hodnoty SPAM skóre bola zapnutá (pod Ochrana poštových serverov > Microsoft Exchange Server > Transportný agent).
Rate this article:
1 2 3 4 5
Please comment on your rating...
We cannot respond to feedback from this form. Requests for assistance should be submitted through your normal support channel.
5 - Definitely
4 - Mostly
3 - Somewhat
2 - Not Really
1 - Not At All