Program ESET neakceptuje moje prihlasovacie meno a heslo

KB Solution ID: SOLN2388|Last Revised: April 25, 2014

Používajte iba Prihlasovacie meno a Heslo, ktoré vám boli doručené na vašu registračnú emailovú adresu:

  • Prihlasovacie meno: EAV-1234567890
  • Heslo: abcde12345

Skopírujte a vložte vaše Prihlasovacie meno a Heslo do príslušných polí pri aktivácii programu. Dajte si pozor, aby ste neskopírovali aj prázdnu medzeru na konci textu napr. pri kopírovaní údajov z registračného emailu.

Ak nie je možné skopírovať a vložiť Prihlasovacie meno a Heslo, napíšte ich v rovnakom tvare ako vám boli doručené:

  • Prihlasovacie meno a heslo rozlišujú malé a veľké písmená
  • Pomlčka v prihlasovacom mene je povinná
  • Heslo obsahuje desať znakov
  • Heslo obsahuje iba malé písmená a číslice
  • Písmeno L sa v hesle nepoužíva (používa sa číslica 1)
  • Veľké písmeno '0' je nula (0) a písmeno 'o' je malé písmeno o
     

Ak program stále neakceptuje Prihlasovacie meno a Heslo:

Rate this article:
1 2 3 4 5
Please comment on your rating...
We cannot respond to feedback from this form. Requests for assistance should be submitted through your normal support channel.
5 - Definitely
4 - Mostly
3 - Somewhat
2 - Not Really
1 - Not At All