Objavuje sa hláška „Chyba pri komunikácii s jadrom programu“

KB Solution ID: SOLN2280|Last Revised: December 03, 2012

Ak sa zobrazí chybové hlásenie „Chyba pri komunikácii s jadrom programu“, postupujte podľa návodu v časti A a časť B použite len v prípade, že pomocou postupu A váš problém nevyriešite:

 

 1. Ubezpečte sa, že je spustená služba ESET Service

  1. Používatelia Windows XP: Kliknite na Štart > Spustiť, napíšte príkaz services.msc a potvrďte stlačením klávesy ENTER
   Používatelia Windows Vista a Windows 7: Kliknite na Štart , napíšte príkaz services.msc a potvrďte stlačením klávesy ENTER.
    
  2. V zozname vyhľadajte položku ESET Service a dvakrát na ňu kliknite.
  3. Skontrolujte, že možnosť Typ spustenia (Startup type) je nastavená na Automatický (Automatic) a položka Stav služby: (Service status:) hlási Spustené (Started). Ak to tak nie je, zabezpečte tento želaný stav výberom správnej možnosti v rolovacom menu a/alebo stlačením tlačidla Štart a zmeny potvrďte kliknutím na Použiť (Apply). 2. Skontrolujte, či je váš počítač zavírený a odstráňte prípadnú infiltráciu

  Je pravdepodobné, že Váš počítač je infikovaný vírusom Win32/IRCBot.ANR. Táto infiltrácia popri inej škodlivej činnosti bráni správnemu fungovaniu niektorých dôležitých častí ESET Smart Security/ESET NOD32 Antivirus, čo sa prejavuje pri štarte počítača hláškou „Chyba pri komunikácii s jadrom programu“. Pri pokuse o reinštaláciu alebo novú inštaláciu programu sa táto operácia skončí s chybovým hlásením o nedostatočných právach.

  Na odstránenie tejto infiltrácie odporúčame použiť samostatný cleaner:

  http://download.eset.com/special/ESETIRCBotANRCleaner.exe

  Po spustení prebehne vyčistenie systému (na krátku dobu sa zobrazí okno príkazového riadku). Po skončení operácie reštartujte počítač.

  Podrobnejšie informácie o víruse nájdete aj v našej vírusovej encyklopédii:

  http://www.eset.eu/encyclopaedia/win32-ircbot-anr-trojan-agent-cjwr-generic-dx-ez-backdoor-momibot-gen-b
   
   

Súvisiace články:

Samostatné nástroje na odstránenie konkrétnych vírusov

Rate this article:
1 2 3 4 5
Please comment on your rating...
We cannot respond to feedback from this form. Requests for assistance should be submitted through your normal support channel.
5 - Definitely
4 - Mostly
3 - Somewhat
2 - Not Really
1 - Not At All