Ako sa dostanem do núdzového režimu (Safe Mode)?

KB Solution ID: SOLN2268|Last Revised: December 13, 2013

 Používam Windows 8

V Núdzovom režime (Safe Mode) beží Windows s minimom aktívnych ovládačov a služieb a preto je tento režim vhodný na diagnostické účely a na opravu niektorých poškodených/zmenených častí systému. Možnosť Núdzový režim (Safe Mode) spustí Windows so základnými systémovými ovládačmi a službami. Možnosť Núdzový režim s použitím siete (Safe Mode with Networking) spustí Windows so základnými systémovými ovládačmi, službami a s podporou siete. Tento postup popisuje ako spustiť Windows v Núdzovom režime, resp. v Núdzovom režime s použitím siete:

ESET Knowledgebase Video
Ak si chcete pozrieť video s týmto postupom (video je v anglickom jazyku) kliknite sem. Prosím stiahnite si najnovšiu verziu Adobe Flash Player.Spustite Windows 7/Vista/XP v núdzovom režime

 1. Pri zapnutí počítača, alebo pri jeho reštarte opakovane stláčajte klávesu F8 (cca v 1 sekundových intervaloch); zvyčajne po zapípaní počítača.
   
 2. Na obrazovke sa objavia informácie o hardvéri a prebehne test operačnej pamäte, potom sa zobrazí menu Rozšírené možnosti spúšťania systému (Advanced Boot Options).
 3. POZNÁMKA:

  Klávesu F8 musíte stlačiť predtým, než sa zobrazí logo systému Windows. Ak sa zobrazí logo systému Windows, bude nutné pokus o stlačenie klávesy F8 zopakovať. Počkajte, kým sa zobrazí prihlasovacie okno systému Windows a potom počítač vypnite a znovu zapnite.

 4. Pomocou šípok vyberte Núdzový režim (Safe Mode) alebo Núdzový režim s použitím siete (Safe Mode with Networking) a stlačte ENTER. Viac informácií o Núdzovom režime (Safe Mode) nájdete v článkoch databázy znalostí firmy Microsoft pre Windows XP alebo Windows Vista/Windows 7.
 Obr. 1-1Spustite Windows 8 v núdzovom režime s použitím siete

 1.  Stlačte klávesu Windows + C a potom kliknite na Nastavenie.

Obr. 2-1
Kliknite na obrázok pre otvorenie v novom okne

 1. Kliknite na Napájanie, podržte stlačenú klávesu Shift na vašej klávesnici a kliknite na Reštartovať.

Obr. 2-2
Kliknite na obrázok pre otvorenie v novom okne

 1. Kliknite na Riešiť problémy.

Obr. 2-3
Kliknite na obrázok pre otvorenie v novom okne

 1. Kliknite na Rozšírené možnosti.

Obr. 2-4
Kliknite na obrázok pre otvorenie v novom okne

 1. Kliknite na Nastavenie spustenia.

Obr. 2-5
Kliknite na obrázok pre otvorenie v novom okne

 

 1. Kliknite na Reštartovať.

Obr. 2-6
Kliknite na obrázok pre otvorenie v novom okne

 1. Stlačte klávesu 5 na vašej klávesnici pre spustenie núdzového režimu s použitím siete. Windows sa teraz spustí v núdzovom režime s použitím siete.

Obr. 2-7
Kliknite na obrázok pre otvorenie v novom okne

Rate this article:
1 2 3 4 5
Please comment on your rating...
We cannot respond to feedback from this form. Requests for assistance should be submitted through your normal support channel.
5 - Definitely
4 - Mostly
3 - Somewhat
2 - Not Really
1 - Not At All