Prečo neaktualizuje ESET Remote Administrator Server na najnovšiu verziu vírusovej databázy ESET?

KB Solution ID: SOLN2220|Last Revised: July 22, 2013

Niekedy ESET Remote Administrator Server neaktualizuje na najnovšiu verziu vírusovej databázy ESET.Pre odstránenie tohto problému môže byť nutné vyčistiť mirror súbory a súbory aktualizácií zo servera.Ak chcete odtrániť tieto súbory a pokračovať v aktualizácii, postupujte podľa doleuvedených krokov:

 1. Pravým tlačítkom myši kliknite na Start a v kontextovom menu vyberte Explore.

  Nájdite a vymažte obsah nasledovných adresárov:

  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ESET\ESET Remote Administrator\Server\Updfiles
  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ESET\ESET Remote Administrator\Server\Charon
  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ESET\ESET Remote Administrator\Server\Mirror

  POZNÁMKA:

  Ak tieto adresáre nevidíte, nastavte si zobrazenie skrytých súborov a adresárov tak, že postupne zvolíte Štart Nastavenia Ovládací panel Možnosti priečinka kliknite na kartu Zobrazenie a povoľte voľbu Zobrazovať skryté súbory a priečinky.

  Užívatelia Windows Vista: Nájdite a vymažte obsah nasledovných adresárov:

  C:\ProgramData\ESET\ESET Remote Administrator\Server\updfiles
  C:\ProgramData\ESET\ESET Remote Administrator\Server\charon
  C:\ProgramData\ESET\ESET Remote Administrator\Server\mirror

  POZNÁMKA:

  Ak tieto adresáre nevidíte, nastavte si zobrazenie skrytých súborov a adresárov tak, že postupne zvolíte Štart Nastavenia Ovládací panel Appearance and Personalizations kliknite na kartu Zobrazovať skryté súbory a priečinky a povoľte voľbu Zobrazovať skryté súbory a priečinky.

 2. V menu ESET Remote Administrator Console kliknite na Tools Server Options… a vyberte záložku Updates.
   
 3. Označte pole Clear Update Cache a kliknite na Update Now.Stlačte OK.

 Obr. 1-1

 1. Klientom môžete nastaviť povinnosť okamžitého aktualizovania, alebo im nechať možnosť aktualizovať individuálne bežným spôsobom.

 

Rate this article:
1 2 3 4 5
Please comment on your rating...
We cannot respond to feedback from this form. Requests for assistance should be submitted through your normal support channel.
5 - Definitely
4 - Mostly
3 - Somewhat
2 - Not Really
1 - Not At All