Odstraňovanie problémov súvisiacich hlásením “Aktualizácia vírusovej databázy nebola úspešná“.

KB Solution ID: SOLN2206|Last Revised: March 09, 2011
Ak sa Vám zobrazuje správa “Aktualizácia vírusovej databázy nebola úspešná“ najprv skúste znovu zadať Vaše užívateľské meno a heslo. Postup pre túto operáciu nájdete v tomto článku. Ak sa správa zobrazuje aj naďalej postupujte podľa nasledovných krokov:
 1. Overte si, že je vaša licencia ešte stále platná podľa postupu v tomto článku.
   
 2. Ak používate firewall tretej strany (ako napr. Norton Personal Firewall , Zone Alarm, Outpost, Kerio, a.i.) prosím ubezpečte sa, že umožňujú Vášmu bezpečnostnému produktu ESET pripojenie na Internet, a tým aj sťahovanie aktualizáciá.  Ak používate vstavaný ESET Smart Security firewall tento krok ignorujte.
   
 3. Nastavte Vašu konfiguráciu Proxy. V hlavnom okne programu stlačte klávesu "F5" na zobrazenie okna pokročilých nastavení. V rozšírených nastaveniach vyberte zo stromového menu (v okne vľavo) položku Aktualizácia a kliknite na tlačítko Pokročilé nastavenia aktualizácie…
 

Obr. 1-1

 1. Kliknite na kartu HTTP Proxy. Ak nepoužívate proxy (používanie proxy servera nie je bežné) nastavte možnosť Nepoužívať proxy server. Nastavenia potvrďte stlačením OK.
 
 

Obr. 1-2
 
 1. V hlavnom okne programu stlačte klávesu "F5" na zobrazenie okna pokročilých nastavení. V rozšírených nastaveniach vyberte zo stromového menu (v okne vľavo) položku Aktualizácia. Uistite sa, že roletové menu Aktualizačný server: je nastavené na Vyber automaticky.

   
 2. Preverte komunikáciu s naším aktualizačným serverom podľa nasledovného postupu.
  1. Z Vašej pracovnej plochy vyberte Štart > Spustiť. Objaví sa okno Spustiť.
    
  2. Do textového poľa napíšte cmd a stlačte OK.
    
  3. Do riadku napíšte text uvedený v úvodzovkách: “ping update.eset.com“.
    
  4. Stlačte ENTER.   Obr. 1-3
    
  5. Ak sa dá nadviazať spojenie s aktualizačným serverom zobrazí sa spáva Odpoveď od... a za ňou bude uvedená IP adresa servera, s ktorým sa snažíte nadviazať spojenie.
 
 
Ak Vám ani teraz nechodia žiadne odpovede, je pravdepodobné, že iný firewall bráni Vášmu počítaču v komunikácii so servermi ESET, alebo Vaše pripojenie na Internet nie je aktívne.  Otvorte Váš internetový prehliadač a overte si vaše pripojenie. Ak môžete surfovať po internetových stránkach, znamená to, že buď softvér na Vašom počítači, alebo firewall používaný Vaším poskytovateľom internetového pripojenia blokuje aktualizačný proces.
Rate this article:
1 2 3 4 5
Please comment on your rating...
We cannot respond to feedback from this form. Requests for assistance should be submitted through your normal support channel.
5 - Definitely
4 - Mostly
3 - Somewhat
2 - Not Really
1 - Not At All