Odstraňování problémů souvisejících s hlášením “Aktualizace virové databáze nebyla úspěšná“.

KB Solution ID: SOLN2206|Last Revised: July 20, 2011

 

Pokud se Vám zobrazuje zpráva “Aktualizace virové databáze nebyla úspěšná“, zkuste nejdříve znovu zadat Vaše uživatelské jméno a heslo. Postup pro tuto operaci naleznete v tomto článku. Pokud se zpráva zobrazuje i nadále, postupujte dle následujících kroků:
 
  1. Ověřte si, že je Vaše licence ještě stále platná dle postupu v tomto článku

 

POZNÁMKA:

Doporučujeme kontrolu stavu aktualizací produktu ESET po každém kroku. Otevřete hlavní okno programu kliknutím na ikonu ESET na panelu úloh Windows, nebo kliknutím na Start Všechny programy ESET ESET Smart Security nebo ESET NOD32 Antivirus, a klikněte na Aktualizovat Aktualizovat virovou databázi. Pokud aktualizace fungují, nemusíte pokračovat dalšími kroky. Selžou-li aktualizace, přejděte k dalšímu kroku.

 

  1. Předchozí aktualizace mohla být porušená, což může způsobit, že se nestáhne nová aktualizace. Vyprázdněte Aktualizační cache a poté smažte obsah složek Updfiles a Charon.

 

  1. Pokud jste používal nějaký jiný antivirus na vašem počítači (např.: AVG, Kaspersky, McAfee, Norton, nebo jiné) ujistěte se, že jsou kompletně odstraněny  a že v počítači nezůstaly žádné zbytky ovlivňující aktualizační proces. K odstranění zbytků předchozích antivirů můžete využít naše nástroje k odstranění antivirového software.

 

  1. Pokud používáte Firewall třetí strany (jako je Norton Personal Firewall, Zone Alarm, Outpost, Kerio nebo jiné) ujistěte se, že neblokuje produkty ESET od připojení k Internetu a stahování aktualizací. používáte-li ESET Firewall, přeskočte tento krok.

 

  1. Nastavte Vaši konfiguraci Proxy. Pro zobrazení okna pokročilého nastavení stiskněte klávesu "F5" v hlavním okně programu. V rozšířeném nastavení vyberte ze stromového menu (v okně vlevo) položku Aktualizace a klikněte na tlačítko Pokročilé nastavení aktualizace… .

 Obr. 1-1
  1. Klikněte na záložku HTTP Proxy. Pokud nepoužíváte proxy (používání proxy serveru není běžné) nastavte možnost Nepoužívat proxy server. Nastavení potvrďte stisknutím OK.
 
 
 
Obr. 1-2
  1. V hlavním okně programu stiskněte klávesu "F5" na zobrazení okna pokročilých nastavení. V rozšířeném nastavení vyberte ze stromového menu (v okně vlevo) položku Aktualizace. Ujistěte se, že v roletovém menu Aktualizační server je nastaven Automatický výběr
  1. Prověřte komunikaci s naším aktualizačním serverem dle následujícího postupu.

a. Stiskněte Start Spustit. Objeví se okno Spustit.

b. Do textového pole napište cmd a stiskněte OK.

c. Do řádku napište text uvedený v uvozovkách: “ping update.eset.com“.

d. Stiskněte ENTER.

 
Obr. 1-3

e. naváže-li se spojení s aktualizačním serverem, zobrazí se zpráva Odpověď od..., a za ní bude uvedená IP adresa serveru, s kterým se snažíte navázat spojení.

 
Pokud Vám ani teď nechodí žádné odpovědi, je pravděpodobné, že jiný firewall brání Vašemu počítači v komunikaci se servery ESET, nebo Vaše připojení na Internet není aktivní. Otevřete si internetový prohlížeč a ověřte připojení. Jestli můžete bez problémů procházet internetovými stránkami, znamená to, že buď software na Vašem počítači, nebo firewall používaný Vaším poskytovatelem internetového připojení, blokuje aktualizační proces.
 

POZNÁMKA:

pokud jsou servery ESETu aktuálně vytížené nebo nedostupné, nechte počítači nějaký čas k tomu, aby navázal spojení s aktualizačním serverem.

 

  1.  Pokud výše uvedené kroky nevyřeší hlášku "Aktualizace virové databáze nebyla úspěšná", prosím odinstalujte a reinstalujte produkt ESET.

 

  1. Aktualizační proces může selhat i v případě nakažení počítače malwarem.  V tomto případě kontaktujte Zákaznickou Péči.

 

Rate this article:
1 2 3 4 5
Please comment on your rating...
We cannot respond to feedback from this form. Requests for assistance should be submitted through your normal support channel.
5 - Definitely
4 - Mostly
3 - Somewhat
2 - Not Really
1 - Not At All