Ako vzdialene nakonfigurujem klientské stanice pomocou konfiguračného .xml súboru?

KB Solution ID: SOLN2204|Last Revised: August 03, 2012
Ak zmeníte alebo vytvoríte konfiguračný .xml súbor v ESET Configuration Editor, stále ešte musíte tieto zmeny implementovať na klientských počítačoch na sieti. Použite tento postup na to, aby ste aplikovali aktualizované nastavenia:
 
 1. V hlavnom menu ESET Remote Administrator Console (ERAC) kliknite na File New Task. Vyberte Configuration a kliknite na OK.
   
 2. Obr. 1-1 

 3. Kliknite na Select...  a vyhľadajte .xml súbor, ktorý ste vytvorili v ESET Remote Administrator Console. Dvojklikom na .xml súbor potvrďte voľbu a kliknite na Next.
   
 4. Figure 1-2

 5. Použite konfiguračný .xml súbor pre vami vybrané klientské stanice tak, že každého klienta presuniete myšou do stĺpca Selected items. Kliknite na Ďalej.
   


 6. Obr. 1-3
 7. Zobrazí sa okno so súhrnom informácií obsahujúce typy úloh a zoznam klientských staníc na aktualizáciu. Kliknite na Finish pre ukončenie nastavení aktualizácie.
 

Obr. 1-4

Rate this article:
1 2 3 4 5
Please comment on your rating...
We cannot respond to feedback from this form. Requests for assistance should be submitted through your normal support channel.
5 - Definitely
4 - Mostly
3 - Somewhat
2 - Not Really
1 - Not At All