Ako môžem poslať vzorky vírusov alebo potenciálnych falošných poplachov do laboratórií ESET-u?

KB Solution ID: SOLN141|Last Revised: August 25, 2010
Veľmi nás zaujíma každá vzorka vírusu alebo potenciálneho falošného poplachu, aby sme mohli stále lepšie chrániť našich zákazníkov. Preto Vás prosíme posielať nám podozrivé súbory na analýzu a pre jednoduchosť uvádzame nasledovný krátky postup:
 
 1. Archivujte súbor(y) ľubovoľným archivovacím programom, napr. ZIP alebo RAR, a archív zaheslujte heslom „infected“.
   
 2. Prosím uveďte heslo archívu aj vo Vašom e-maili, priložte archív a zašlite e-mail na technickú podporu ESET. Na tento účel Vám odporúčame použiť kontaktný formulár technickej podpory, ktorý nájdete na stránkach ESET, alebo kliknutím na tento odkaz: http://www.eset.sk/podpora/formular.
   
 3. Prosím uveďte tiež v predmete správy, či sa jedná o vzorky vírusov, alebo falošných poplachov. Tiež prosím uveďte prípadové číslo starostlivosti o zákazníka, ak je to pre Váš prípad relevantné.
   
 4. V texte e-mailu je veľmi dôležité uviesť:
 • Hocijakú okolnosť nálezu vzorky.
 • Prečo si myslíte, že sa jedná o vírus alebo falošný poplach.
 • Ak máte vedomosť o inom produkte/spoločnosti ktorá vie prípad detekovať.
 • Ak posielate potenciálny falošný poplach, prosím uveďte čo najviac informácií o zdroji softvéru, názve tvorcu/spoločnosti/produktu, verzii produktu a internetovej adrese z ktorej bola aplikácia stiahnutá.
 
Ak sa rozhodnete uskutočniť tieto kroky, veľmi tým pomôžete našim laboratóriám pri identifikácii a spracovávaní vzoriek. Ak sa Vaša záležitosť nevyrieši v priebehu dvoch dní a vec je urgentná, prosím pošlite správu s nasledovnými údajmi:
 • Predmet Vašej správy poslanej na centrum technickej podpory ESET, odkaz: http://www.eset.sk/podpora/formular.
 • Dátum a čas Vašej správy.
 • E-mailovú adresu Z ktorej ste poslali vzorky ako aj adresu KAM ste ich poslali.
Ďakujeme Vám, že pomáte firme ESET lepšie chrániť svojich zákazníkov!
Rate this article:
1 2 3 4 5
Please comment on your rating...
We cannot respond to feedback from this form. Requests for assistance should be submitted through your normal support channel.
5 - Definitely
4 - Mostly
3 - Somewhat
2 - Not Really
1 - Not At All